16 Μαρ 2014

OΡΓΟΝΙΤΗΣ ράβδος* 

(θεραπεία & διοχέτευση ενέργειας).


....................................................................................