19 Απρ 2015

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιόρ Μ. Ι. βιογραφικό


 Σπούδασε στό Πανεπιστήμιο Πειραιά στό τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, καί εργάστηκε ώς λογιστής γιά 13 χρόνια.

Τήν περίοδο 1992-94 φοιτεί στό Ινστιτούτο Αστρολογίας τής Γιώτας Καλογερά.

Τό 1993 συναντά τήν φιλοσοφία τού Θιβετιανικού Βουδισμού, τής σχολής NΥIGMAPA, έχοντας δάσκαλο τόν Κένπο Pema Chopel.
Ό Θιβετινός μοναχός Dorje τού βουδιστικού τότε κέντρου ‘’Μένανδρος’’ στήν Αθήνα, τόν μυεί στό Θιβετιανικό Ενεργειακό Μασάζ.

Τό 1999 παίρνει τόν 1ο βαθμό REIKI καί τό 2001 τόν 2ο βαθμό από τήν Jenny Colebourne στό Illium Κέντρο Εναλλακτικών Θεραπειών.

Οί από εφηβείας ανησυχίες καί αναζητήσεις γιά τό ‘’υπερβατικό’’ ήταν πάντα σέ σύγκρουση μέ τόν ορθολογισμό τού λογιστή.

Από τό 2001 εργάζεται ώς Εναλλακτικός Ενεργειακός Θεραπευτής, ενώ παράλληλα εργάζεται σέ διάφορες δουλειές γιά βιοποριστικούς λόγους.

14 Απριλίου 2011 ό Ανώτερος Εαυτός του, αποκαλύπτει τήν Ψυχική του σύνδεση μέ τήν Ηχοθεραπεία. Τόν προτρέπει νά ασχοληθεί μέ τά Θιβετιανά Μουσικά Κύμβαλα. Τού δίδει Διδασκαλία & τρόπο παιξίματος  Εξισορρόπησης Αρσενικής & Θηλυκής Ενέργειας, μέ υπόδειξη εφαρμογή αρχικά στόν ίδιον, καθημερινά σχεδόν γιά ένα χρόνο.

Tόν Αύγουστο τού 2011 τού ζητήθηκε καί γράφει στίχους γιά τραγούδιa.


7 Μαίου 2012. Καί πάλι κατόπιν υπόδειξης τού ‘’Ανώτερου Εαυτού’’ του, εντάσσει καί τά Κρυσταλλικά Μουσικά Κύμβαλα στήν Ηχοθεραπεία.
 Ή εκπαίδευσή είναι απλά ή ενθύμηση από προηγούμενη ζωή.
Ενορατικά βλέπει τήν χρήση των, στήν Λεμουρία.Από τόν Μάιο τού 2012 έως τόν Φεβρουάριο 2013 συνεργάστηκε μέ τίς ομάδες αρχαίας όρχησης ‘’Δόρα Στράτου’’ καί ‘’Δρυός Τόποι’’, σέ μία εντελώς πρωτοποριακή προσέγγιση τού αρχαίου καί σύγχρονου λόγου, πλαισιωμένου μέ τίς μουσικές δομές τών κρυσταλλικών κυμβάλλων.
Λαμβάνει μέρος σέ 15 παραστάσεις, καθώς καί πολύτιμη εμπειρία, γιά τήν επίδραση τών κρυσταλλικών ήχων στήν απόδοση τού λόγου, τής κίνησης καί τής έκφρασης τού καλλιτέχνη, καθώς καί πώς εκλαμβάνεται αυτή ή καλλιτεχνική έκφραση, καί αποτυπώνεται στήν συνείδηση τού θεατή – ακροατή – αποδέκτη,

Από τόν Ιούνιο τού 2012 είναι ενεργό μέλος τής μή κυβερνητικής οργάνωσης Ι.Δ.Ε.Α., μέ κύρια δράση τήν σίτιση & ένδυση αστέγων.
Έχει καλύψει καί δημοσιεύσει οπτικοακουστικώς, πλήθος δράσεων τής ομάδας, προβάλλοντας έτσι τήν αλληλεγγύη.

Τόν Σεπτέμβριο τού 2012, σέ ομαδικές Ανώτερες Επικοινωνίες μέ οντότητες ‘Ελ, τού δίδεται ή πληροφορία καταγωγής τής ψυχής του από τόν Σείριο Α’ καί τό εκεί όνομά του, ώς ‘’Έλ Χιόρ Μ. Ι.’’

Τόν Σεπτέμβριο τού 2012, εκδίδει τό εγχειρίδιο μέ τίτλο ‘’ ΤΟ ΕΝΕ-
ΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΙΑΣ ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΙΒΕΤΙΑΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΗΧΟΓΑΒΑΘΕΣ’’.

23 Δεκεμβρίου 2012 στό Φεστιβάλ Εναλλακτικών Θεραπειών & 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρέικι, παρουσιάζει τό βιωματικό σεμινάριο ‘’ΗΧΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ’’ μέ τήν Αρχαία Ελληνική Όρχηση.
Τόν Φεβρουάριο τού 2013, από ‘’συγχρονικότητα’’ μελετά τούς Οργονίτες. Τού αποκαλύπτεται αμέσως μετά, σέ Ανώτερη Επικοινωνία, ό τρόπος κατασκευής καί ενεργοποίησης τών συσκευών αυτών.

8 Ιουνίου τού 2013 στόν πολιτιστικό χώρο Αbout παρουσιάζει δύο ποιήματα καί ένα ζεϊμπέκικο τραγούδι σέ στίχους δικούς του καί σέ μουσική Αλέκας Τσούκη, κάτω από τούς ήχους τών κρυσταλλικών κυμβάλων.

13 Δεκεμβρίου τού 2013 μέ τούς ήχους τών κρυσταλλικών κυμβάλων, συνεργάζεται μέ τήν ομάδα ‘’3λεπτά’’ παρουσιάζοντας στό Bliss τήν πρωτοποριακή  performance  αυτο-σχεδιασμού βασισμένη στο contact improvisation. 

Τόν Σεπτέμβριο τού 2013 στόν καινούργιο του χώρο δημιουργεί τό
CRYSTAL SOUND® CENTER THERAPY & CATHARSIS OLISTIC SYSTEMS.


9 Νοεμβρίου του 2013 αποκτά τό πρώτο πλανητικό γκόνγκ, καί ξεκινά τήν αυτο_εκπαίδευσή του.4 Μαρτίου τού 2014 ηχογραφεί σέ στούντιο κρυσταλλικά κύμβαλα καί γκόνκ, καί κυκλοφορεί cd.

Τόν Ιούνιο τού 2014 ξεκινά τήν κατασκευή ενεργειακών κοσμημάτων καί λίγο αργότερα τά ‘’Τάλισμαν τού Έρωτα’’ & ‘’Μάνταλα’’.

Τόν Αύγουστο τού 2014 έχοντας Εσωτερική παρόρμηση  συντάσσει κατευθυνόμενο οραματισμό - Εργασία μέ τό Ιόχρουν Πύρ.

6 Οκτωβρίου ξεκινά τό ομαδικό Εργαστήρι Ιόχρου Πυρός.22 Νοεμβρίου σέ όνειρο στήν Θες/νίκη τού αποκαλύπτονται  τρείς θεραπευτικές συσκευές Οργόνης, οπότε αρχίζει καί τήν κατασκευή αυτών.

2 Δεκεμβρίου γνωρίζει τήν δασκάλα του Όλγα καί λαμβάνει τήν μύηση τής Ιόχρου Φωτιάς.

5 Δεκεμβρίου λαμβάνει τήν μύηση Ιόχρου Φλόγας. Είναι Master.

7 Δεκεμβρίου λαμβάνει τήν μύηση ‘’Ενεργοποίηση τών 12 Ελίκων τού D.N.A – Ιχώρ, από τήν Διονυσία Κλαρινετατζή.

10 Δεκεμβρίου λαμβάνει από τήν δασκάλα του Όλγα Αγκόσκοβα, τήν μύηση ‘’Βελτίωση Όρασης’’ Αγ. Βαρβάρας.

18 Δεκεμβρίου ξεκινά ή μύηση & λήψη κωδικών γία σύνδεση μέ τό ‘’Κανάλι Αλχημιστών’’ από τήν δασκάλα του Όλγα.

23 Δεκεμβρίου λαμβάνει από τήν Νάνση Μακρή τήν μύηση Happy Heart Reiki γιά κάθαρση αρνητικών ενεργειών.

25 Δεκεμβρίου 2014 λαμβάνει από τήν Αγ. Παρασκευή  τήν μύηση ‘’Θεραπεία Ματιών’’. Είναι Master.

2 Ιανουαρίου 2015 λαμβάνει από τήν δασκάλα του Όλγα τήν μύηση ‘’Κανάλι Ιησού’’,γιά κάθαρση αρνητικών ενεργειών.

2 & 8 Ιανουαρίου από τήν δασκάλα του Όλγα συνεχίζεται ή μύηση & λήψη κωδικών ‘’Κανάλι Αλχημιστών’’.

8 Ιανουαρίου λαμβάνει από τήν δασκάλα του Όλγα τήν μύηση ‘’Ενέργεια Καλυτέρευσης Ευημερίας’’ Μαρίας Μαγδαληνής.


Από τίς 10 Ιανουαρίου άρχισε νά ’’λαμβάνει’’ από τόν Διδάσκαλο Ιλαρίων, 
Διδασκαλία & Μύηση 
γιά τήν μπλέ Ενέργεια/Ακτίνα ΕλΙχώρ, 
πού εκπορεύεται από τόν Σείριο Α'.

Ή Διδασκαλία γειωνόταν καί γιά όλον τόν Φεβρουάριο, 
όπου έγραψε τό βιβλίο της.
Είναι master.


15 Ιανουαρίου τού εδόθη τό όνομα Αθάν Αλτάρ ώς αλχημιστή σέ προηγούμενη ζωή.

20 Ιανουαρίου λαμβάνει από τήν δασκάλα του Όλγα τήν μύηση
‘’Ενέργεια πού Βοηθά νά Βρείς τό Δεύτερό σου Μισό’’ τής Παναγίας.

Από τίς 24 Ιανουαρίου συνθέτει τό σπρέι ‘’Ιόχρουν Πύρ’’, γιά ενεργειακό καθαρισμό χώρου & αύρας.

5 Φεβρουαρίου λαμβάνει από τόν Άγ. Κυπριανό τήν μύηση ‘’Ενέργεια Κάθαρσης αρνητικών ενεργειών’’. 
Είναι master.
7 Φεβρουαρίου λαμβάνει από τήν δασκάλα του Όλγα τήν μύηση ‘’Κέρας Αφθονίας’’.

13 Φεβρουαρίου λαμβάνει από τήν δασκάλα του Όλγα τήν μύηση ‘’Ενέργεια τής Κασσιόπης’’, γιά μνήμη καταγωγής τής ψυχής.

13 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε ή μύηση & λήψη κωδικών ‘’Κανάλι Αλχημιστών’’. Σύνδεση μέ τίς ενέργειες τών αλχημιστών.

15 Μαρτίου ‘’λαμβάνει’’ από τήν δασκάλα του Όλγα, τήν μύηση ‘’Ενέργεια πού Θεραπεύει τήν σύψη’’.

Ζεί καί εργάζεται στήν Αθήνα, ώς Ενεργειακός Θεραπευτής, μέ τήν Ηχοθεραπεία, τήν εφαρμογή  Ενεργειών & Ακτίνων, μέ ειδικότητα στήν ''Κάθαρση αρνητικών ενεργειών''.

Τό 2006 εξέδωσε μία έρευνα γιά τό τραγούδι ‘’Μισιρλού’’ _ Ένα Τραγούδι Μύθος 1910-2006 καί διαθέτει στήν συλλογή του 105 εκτελέσεις τού τραγουδιού.
Ή έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε στό περιοδικό τού Γιώργου Χρονά, ‘’Οδός Πανός’’ στό τεύχος Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2014.

Ημι-επαγγελματικά ασχολείται μέ δημιουργία slideshow.
Ερασιτεχνικά μέ τήν μίξη ήχων, συχνοτήτων καί τραγουδιών.

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει τά θεραπευτικά μουσικά κομμάτια ‘’Τό Ρόζ τής Καρδιάς’’, γιά ανάπτυξη τού αντίστοιχου τσάκρα & τό ‘’Tibetan Pearl’’ _‘Aλφα-Διαίσθηση, γιά ενεργοποίηση τού 3ου ματιού.

Έχει ανέκδοτη μία ποιητική συλλογή τήν ‘’Σκόρπια Σκληρά Κομμάτια’’.

Τό 2011 συνεργάστηκε μέ τήν free press εφημερίδα ‘’bags’’ γράφοντας αστρολογικές μηνιαίες προβλέψεις.

Δηλώνει Ένθεος καί ότι ανήκει στήν Ηλιακή – Χριστική Ακτίνα.

Πολιτικά αρέσκεται νά λέει ότι ανήκει στήν ‘’Γαλαξιακή Ομοσπονδία τού Φωτός’’.

Διατηρεί τό blog  ‘’ Ήχος Θεραπευτικός _Πνευματική Ανέλιξη ’’, προβάλλοντας τό έργο του καθώς καί διάφορα Πνευματικά Εργαλεία γιά Ανέλιξη.

Διατηρεί λογαριασμό στό youtube, όπου έχει, έως τώρα, δημιουργήσει καί ανεβάσει, 256 videos μέ πνευματικά, καλλιτεχνικά καί θέματα υγείας.