29 Ιουν 2015

Ολιστικά Συστήματα Θεραπείας Εξισορρόπησης Κάθαρσης Δημήτρης Παπαναστασίου _ Έλ Χιώρ

CRYSTAL SOUND® TherapyCatharsis Center.

Ολιστικά Συστήματα Θεραπείας,
Εξισορρόπησης & Κάθαρσης:

όλων τών σώματων, τσάκρα & Αύρας,
τών ημισφαιρίων τού Εγκεφάλου,
τής Αρσενικής & Θηλυκής Ενέργειας,

μέ Συχνότητες Κρυσταλλικών Ήχων & Ήχων Γκόνκς,
μέ Κοσμικές Ενέργειες & Ακτίνες,
Οργονίτες & Τάχυον.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ
Δημήτρης Παπαναστασίου _ Έλ Χιώρ.


wind: 697.98.95.175
dimpapanastasiou@yahoo.gr
Aθήνα, Άνω Πατήσια.