31 Μαρ 2017

Plasma Health of Keshe Δημήτρης Παπαναστασίου Έλ Χιώρ

…σχετικά μέ τό New Plasma Health of Keshe Foundation
καί συγκεκριμένα γιά τά 
GANS …
θα ήθελα νά δηλώσω πως δέν είμαι γιατρός. 
Είμαι παρασκευαστής, έτσι όπως διδάσκεται από τόν Keshe.
Επίσης, σέ όσους επιθυμούν, νά πώ ότι
μπορείτε νά ρωτήστε τούς γιατρούς τού Keshe,
γιά τό θέμα τής υγείας σας,
στέλλοντας mail στήν διεύθυνση:
 doctors@spaceshipinstitute.org
______________________________________________
Ή υγεία μας είναι δική μας ευθύνη. Επισκεφτείτε τά φόρουμ ιατρικής έρευνας στό keshe.org
θεμέλιο γιά τήν περαιτέρω κατανόηση αυτής τής τεχνολογίας
καί τών πάρα πολλών εφαρμογών της.
__________________________________Έλ Χιώρ Μ.Ι.