5 Απρ 2017

Ενέργεια Πλάσμα Δημήτρης Παπαναστασίου Έλ Χιώρ

Κάθε μέταλλο έχει τήν δική του ενέργεια - δόνηση -συχνότητα, είχε πεί ό αείμνηστος Γ.Γκιόλβας.
Αφού τό μετάλλευμα καθαριστεί μετά τήν εξόρυσή του από τήν Γή καί μετά τήν διαδικασία τής χύτευσης, ή ενέργεια τού καθαρού, ομογενούς αυτού μετάλλου είναι στό 100%.

Κατά τήν ηλεκτρόλυση ενός μετάλλου, πάντα μέ ΝανοΕπικαλυμένο χαλκό από τήν μία πλευρά καί 
ένα άλλο μέταλλο από τήν άλλη,
απορροφάται όλη ή 
ενέργεια τού άλλου μετάλλου καί από στερεό γίνεται υγρό.
Κατά τόν Γ.Γκιόλβα, 
όταν ένα μέταλλο από στερεό γίνεται υγρό, φέρει τήν θετική (+) γήινη ενέργεια καί συχνότητα, ή οποία ισούται μέ τό άθροισμα όλων τών συχνοτήτων που υπάρχουν στήν Γή.
Καί αυτό που συλλέγουμε μετά τήν ηλεκτρόλυση, είναι τό ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ τού ΜΕΤΑΛΛΟΥ.
Έχουμε πλέον στά χέρια μας ΥΓΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΑΣΜΑ, που μπορούμε νά τήν διοχετεύουμε σέ συσκευές γιά παραγωγή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑ ή γιά ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

 Αυτό που ό δικός μας πυρηνικός φυσικός Γ.Γκόλβας ανακάλυψε καί ονόμασε

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, 

έρχεται χρόνια μετά ό Keshe καί τό ονομάζει GANS

δήλ. αέρια κατάσταση τής ύλης