10 Ιουν 2017

Διαλογισμός Ανώτερος Εαυτός Ανώτερη Επικοινωνία Δημήτρης Παπαναστασίου


‘’ΠεΔίον’’
Πλάσμα ΣύνΔεσις


                                         σπρέι  100 ml
                                                      Έλ Χιώρ   δημιουργείν^

Πεδίο Ανώτερη Επικοινωνία

Εργαλείο Υψηλών Δονήσεων, από                 
* 3 Αιθέρια Ελαία:
_Palo Santo
_Μύρο
_Κυπαρίσσι
* 1 Κρύσταλλο Λευκού Χαλαζία καί
* Υγρό Πλάσμα CO2 - Ενεργειακό Απόσταγμα.
γιά
σύνδεση μέ Ανώτερο Εαυτό - Πνεύμα - Πεδίο. 

Πεδίο Ανώτερη Επικοινωνία

Σύνδεση καθαρή,
Πληροφόρηση  αληθή,                                     
Κανάλι ανοιχτό
καί
στίς επιλογές δέν εμπλέκεται τό νοητικό.

Καί διαλογισμός δέν είναι στιγμές. Τό κάθε τώρα, είναι.