17 Ιουν 2017

Ιόχρουν Πύρ Κάθαρση Αρωματοθεραπεία Δημήτρη Παπαναστασίου


βιολετί φλόγα


                                                  

Ιόχρουν Πύρ σπρέυ
Περιέχει αιθέρια έλαια:
Κέδρου, Φασκόμηλου, Γαρδένιας & Γιασεμιού.


Καθαρίζει ενεργειακά την αύρα τα τσάκρα & το χώρο.
Βοηθά στην διαίσθηση καί διόραση.

Εξισορροπεί τα ημισφαίρια του εγκεφάλου, καταστέλλοντας την υπερλειτουργία του νοητικού.

Διώχνει τον πονοκέφαλο και την ένταση στο κεφάλι.

Ψεκάζοντας λίγο το μαξιλάρι ο ύπνος γίνεται εύκολος, ξεκούραστος, απολαυστικός.

Δημιουργεί την αίσθηση ότι ‘’ανοίγει η καρδιά’’ και δίδει έμμεσα ηρεμία, γαλήνη, καθώς ή αναπνοή γίνεται πιο ήρεμη και πιο Βαθιά.

Λειτουργεί ως καθαρισμός αλλά και ως αρωματοθεραπεία.

βιολετί φλόγα

                                              Έλ Χιώρ δημιουργείν^                                                                                      

                                          


Τό Ιόχρουν Πύρ είναι μία συχνότητα τής Συμπαντικής Ενέργειας.
Είναι Δόνηση & Συνειδητότητα  που ρέει μέσα στο νοητικό & συναισθηματικό μας σώμα, από τη σφαίρα τής Θεϊκής Μήτρας, Πατέρα/Μητέρα Θεού.
βιολετί φλόγα


Το δώρο αυτό 
τής 
Ιερής Φωτιάς, 
ρέει μέσα & γύρω από κάθε σωματίδιο τής Ζωής στη Γη και έχει τη καταπληκτική ικανότητα να μετουσιώνει σε Φως, την αρνητικότητα τής ατομικής ζωής.

Είναι ένα ισχυρό δώρο τού Φωτός. Καί γιά νά επιτευχθεί ή αποστολή του, πρέπει ό καθένας μας, μέ ελεύθερη βούληση, νά δώσει τήν άδεια, νά λειτουργήσει. 
Ή κατάχρηση τής σκέψης, τού λόγου, τής δράσης, τών αρνητικών συναισθημάτων καί τών περιοριστικών πεποιθήσεων, εσκεμμένα ή αθέλητα, δημιουργούν τόν πόνο που υπάρχει στή Γή. 
Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας, είμαστε υπεύθυνοι γιά τόν πόνο καί τή δυστυχία που έχουμε δημιουργήσει μέσα από τίς πάμπολλες γήινες ενσαρκώσεις μας.

Εάν κάποιος επικαλεστεί τό Ιόχρουν Πύρ καί ζητήσει από τήν Ιερή αυτή Φωτιά νά μετουσιώσει σέ Φώς, κάθε σκέψη, λέξη, ενέργεια, συναίσθημα, ή πεποίθηση που έχει εκφράσει ποτέ, σέ οποιοδήποτε χρόνο καί τόπο καί που έχει έτσι συμβάλει στόν πόνο στή Γή, καταρράκτες Βιολετί Ενέργειας από τήν Θεϊκή Πηγή, θά ανταποκριθούν, σέ απάντηση τής ειλικρινής του πρόθεσης.

Ή συχνότητα τής Βιολετί Φωτιάς έχει τή δυνατότητα νά μετατρέψει τήν ζωή του, "εν ριπή οφθαλμού."  Καί αυτό είναι υπέροχο, γιατί είμαστε μέσα στήν μεγαλύτερη διαδικασία καθαρισμού που ό κόσμος έχει γνωρίσει ποτέ.                                                      
Ή ανθρωπότητα ξυπνά καί τό Φώς τού Θεού αυξάνεται στή Γή καί όλα αυτά που συγκρούονται μέ τό Θεϊκό Φώς, ωθούνται στήν επιφάνεια γιά νά θεραπευτούν καί νά μετουσιωθούν σέ προσωπικό Φώς.                                    
Ακόμα καί οί άσχημες καιρικές συνθήκες είναι μία αντανάκλαση τής συνείδησης τής ανθρωπότητας καί έχουν σχεδιαστεί από τό Βασίλειο τών Στοιχειωδών, γιά νά εξαγνιστεί τό σώμα τής Μητέρας Γής από τίς αγριότητες τής ανθρωπότητας, που έχει καταφέρει εναντίον της, από άγνοια, απληστία καί τήν τρομακτική κατάχρηση ελέγχου καί εξουσίας.

βιολετί φλόγα


Ή Βιολετί Φωτιά 
είναι ή πιό ισχυρή συχνότητα Μεταστοιχείωσης.


Είναι ή έβδομη από τίς επτά Θεϊκές Ακτίνες Φωτός. Είναι ή πιό απτή καί ή πιό εκφραστική, στόν ορατό κόσμο.                                           
Αντανακλά τήν ποιότητα καί τή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στό Πνεύμα καί τήν ύλη                 
καί λόγω αυτών τών ιδιοτήτων, ονομάζεται Ακτίνα τής τελετουργικής μαγείας, τού Συμπαντικού Ρυθμού, Νόμου καί Τάξης, γιά τήν οργάνωση τής ομαδικής Συνείδησης.                                   
Ή δόνησή της εκδηλώνεται καί ενσωματώνεται στό σώμα μας.                                           
Φέρνει μαζί τίς Θείες ιδιότητες τής Αγάπης, Ελέους, Συμπόνιας, Κατανόησης, τήν Πνευματική Μεταμόρφωση καί τήν Ελευθερία. 

Ό Αρχάγγελος Ζεντκιήλ ή Ζακχιήλ, είναι ό εκπρόσωπος τής Βιολετί Φωτιάς, στή σφαίρα τών Αγγελικών οντοτήτων, μαζί μέ τό Θεϊκό του συμπλήρωμα, τήν Θεία Αμέθυστος.      
                             
Τό χρώμα τής ακτίνας είναι ιώδες - βιολετί. 
                  
Ό ναός τού Ιόχρου Πυρός, στό Αιθερικό Πεδίο, είναι πάνω από τήν Κούβα.
                                                          
Αυτός ό ναός είναι στρογγυλός καί αποτελείται από καθαρούς κρυστάλλους αμέθυστου. Στό κέντρο τού ναού υπάρχει βωμός από κρυστάλλους αμέθυστου καί  είναι τό επίκεντρο τής Φωτιάς.                           
Γύρω από τόν κυρίως ναό υπάρχουν επτά μικρότεροι ναοί, κατασκευασμένοι μέ τόν ίδιο τρόπο, όπως καί ό κεντρικός.                                              


βιολετί φλόγα
Από τήν κορυφή τού καθένα αυτών τών ναών, πάλλεται αναδύουσα  ζωντανή Βιολετί Φωτιά.                   
Στόν κύριο ναό μπορεί νά διδαχθεί κανείς τήν τέχνη διάλυσης τής αυταπάτης καί τών σκιών, καθώς καί τήν ικανότητα επίκλησης Ανώτερων Δυνάμεων.                
Θά μάθει ότι υπάρχει δυσμενής επιστροφή πίσω σέ αυτόν, τού προφορικού αρνητικού του λόγου.               
Θά μάθει νά μήν έχει οποιοδήποτε είδος αντίστασης, ακόμα καί σέ κάτι αρνητικό, που έρχεται στήν καθημερινότητά του, σάν εμπειρία - διδασκαλία...                               

Θά μάθει νά μήν βάλλεται από οποιαδήποτε ασύμφωνη ενέργεια, που εισέρχεται στήν αύρα του.                       
Οί αρνητικές ενέργειες έρχονται καί ανταποκρίνονται μόνο όταν υπάρχει κάποια αντίστοιχη χαμηλή συχνότητα μέσα του.

Μέ τήν Βιολετί Ενέργεια - Φωτιά, υπάρχει ή δυνατότητα Καθαρισμού καί Μετασχηματισμού.    
              
Οραματιστείτε τήν Βιολετί Φωτιά σωστά, μέσα στά προβλήματα, στόν πόνο καί τίς αρνητικές σχέσεις.                           
Μέ τήν Ιερή αυτή Φωτιά, όλες οί αρνητικότητες μπορούν νά μεταλλαχθούν σέ θετικά πράγματα.   
                      
Ζητάμε από τόν Αρχάγγελο Ζακχιήλ νά είναι δίπλα μας, γιά νά συγχωρέσουμε, εμάς καί άλλους, γιά κατανόηση καί υπομονή.                                                            
Γιά νά μετατρέψει καί νά επιλύσει τόν πόνο, τήν πικρία, τίς αρνητικές σκέψεις καί όλα τά εμπόδια που στέκονται στό δρόμο γιά αυτοεκτίμηση, σεβασμό, αγάπη εαυτού καί Συνειδητότητα.


Ζητάμε νά μάς απαλλάξει από τίς μή κατάλληλες πεποιθήσεις καί νά βρούμε τήν εσωτερική ειρήνη καί ελευθερία. 


Ή Πνευματική αυτή Ενέργεια  σχετίζεται μέ τό τσάκρα τής Ψυχής, που βρίσκεται πάνω από τό κεφάλι.

Λέγεται Βιολετί Φωτιά και όχι Βιολετί φλόγα.
(οι φλόγες είναι τής φωτιάς).
Επίσης έχει και μία συμπληρωματική φωτιά, η οποία δρα μετά την "καύση', και αυτήν ελάχιστοι την γνωρίζουν...

βιολετί φλόγα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου