2 Ιουν 2017

Gans - Energetic Distilations of Metals by El Hior

Energetic Distilations of Metals - Gans.
               Pattern of Cosmic Balance.                 

 Pattern of Cosmic Balance.