21 Δεκ 2017

Αιθέρας Υγροί Κρύσταλλοι Δημήτρη Παπαναστασίου

Αιθέρας το ''Όντως Ον'' & Υγροί Κρύσταλλοι μέρος του Αθέρα

Εν αρχή ήτο η “Συνειδητότης”
και η “Συνειδητότης” ήτο του “Αιθέρα”, του εκτός “χωροχρόνου” ευρισκομένου “Δημιουργού” και “Φορέα” του “Παντός”,
του “Θεού Λόγου”,
ήτοι μίας “Ενσυνείδητης Οντότητας”,
πανταχού παρούσης και τα πάντα πληρούσης.
......


Μια Ελληνική προσέγγιση, όσον αφορά τη άποψη για το Θεό που θεωρεί Φορέα του Σύμπαντος
τον Ενιαίο και Ενσυνείδητο “Αιθέρα” των προσωκρατικών,
τον πληρούντα τον κενό χώρο, τον οποίο ο Εμπεδοκλής
χα­ρα­­κτή­ριζε ως “θεϊκόν αέρα” και τον ταύτιζε με τον “Ζεύ - Δία”.
.......
Από τους πολύ αρχαίους χρόνους της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι την εποχή που ένα σύμβολο με το γράμμα Έψιλον (Ε), τοποθετήθηκε στο Μαντείο των Δελ­φών, αλλά
μέχρι και σήμερα, το ''Απολλώνειο Εσωτερικό Φως''
δεν χάθηκε από τις καρδιές των ανθρώπων,
αλλά παραμένει ολοζώντανο.
Η Ενέργεια βασιλεύει ανά τους αιώνες και
εκδηλώνεται σε εκείνους που εργάζοντε κομίζοντας γνώση και φως!
........
Όταν ο άνθρωπος φθάσει στη γνώση,
θα δει τον Θεό που είναι μέσα του.
....
Ο δρόμος προς τη θέωση,
θα γίνει καί με την επίσημη επιστημονική αποδοχή τού αιθέρα, λύ­νοντας κάθε άλυτο πρόβλημα που είχε σταθεί εμπόδιο στην πρόοδο και την εξέλιξη της συνείδησης.
......
Χωρίς τον αιθέρα η επιστήμη μένει ξεκρέ­μαστη
και κάθε ελπίδα για τη γνώση είναι καταδικασμένη να εξανεμιστεί.
..........
Ο αιθέρας είναι το ''Όντως Ον''.
Ο φορέας της Συνειδήσεως και της Ενέργειας του σύμπαντος.
Ο ίδιος ο Δημιουργός Θείος Λόγος,
εγγυητής τής ενότητας (- Ζεύς)
και ταυ­­­τό­­χρονα της ''εωσφορικής'' -κατά την Χριστιανική παράδοση, - ανταγωνιστικής πολλαπλότητας (- Δίας).
.........


Ο αιθέρας μεταφέρει και μετα­δίδει την πληροφορία,
και συνεπώς
είναι ο ιδρυτής και εγγυητής τής υλικής υπόστασης
ενός σύμπαντος συστημικά δομημένο.
...
Στοιχείο - μέρος του Αθέρα είναι οι Υγροί Κρύσταλλοι.
Όλο το σύμπαν είναι ένας Υγρός Κρύσταλλος.
Ένας Υγρός Κρύσταλλος σε ρέουσα μορφή, επάλληλων σπειρών, που φέρουν ενέργεια - πληροφόρηση.
Είναι ανασπειρούμενη πληροφορία (-η Ρέα)
Οι Υγρές Κρυστάλλινες σπείρες όταν ξεδιπλώνονται,
φέρουν την Ενέργεια σε γραμμική εκδήλωση
και τότε έχουμε υλοποίηση στήν 3η διάσταση.
^
> 
(Μετά την αναδρομή -Αχμάτ- εργάζομαι με Υγρούς Κρυστάλλους στό Αιθερικό καί προσεγγίζω το ξεδίπλωμα των σπειρών,
φέροντας την Ενέργεια σε γραμμική εκδήλωση,
μέσα σε Οργονίτες σφαίρα.)
(Οργονίτης= Αιθερικός Μετατροπέας)
....................................................................Α - Ε.Χ.Μ.Ι