30 Οκτ 2015

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ
 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ μέ τήν Ενέργεια XΆθωρ: 
''ΘΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ ΖΩΗΣ - ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ''.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΦΤΕΡΑ.
.................................................................................. Έλ Χιώρ.
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρς

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ