30 Οκτ 2015

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ μέ τήν Ενέργεια Άθωρ: 
''ΘΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ ΖΩΗΣ - ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ''.
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ - ΦΤΕΡΑ.
...................... Έλ Χιώρ.
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ


ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ