1 Νοε 2015

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΘΩΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έλ Χιώρ


ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ μέ τήν Ενέργεια τών Άθωρ: 


''ΘΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΑΡΑ ΖΩΗΣ - 
ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ''.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ - ΦΤΕΡΑ.

............................................................................................................. Έλ Χιώρ.