11 Οκτ 2016

KESHE Foundation gans Co2 Δημήτρης Παπαναστασίου Έλ Χιώρ Μός Ίχαρ

___Θεραπευτική Ράβδος Ενέργειας Πλάσματος ®___
               ................. ΟrgonoGans ® ............................... CO2 gans + Oργονίτη .............

 (προσωπική πατέντα)

... ή συσκευή ΟrgonoGans ® 
μετρημένη στήν κλίμακα Bovis είναι 11Μ = 11.000.000 !!!....
(κλίμακα BOVIS = δείκτης Ζωτικής Ενέργειας - Eνεργειακό Eπίπεδο ).


Τό ικανοποιητικό επίπεδο ζωτικής ενέργειας γιά τόν άνθρωπο 
είναι 8.000 μέ 10.000 Bovis. 
>


... Οργονίτης: 

                        χρυσός & σουγκίτης, κρύσταλλοι λευκού & ρόζ χαλαζία, αμέθυστος & λάπις λάζουλι.

>
... τήν ενέργεια πλάσματος - gans δέν μπορείς νά τήν δείς ... 
... μπορείς νά τήν αισθανθείς & μπορείς νά δείς τά περιβάλλοντα αποτελέσματα αυτής.....
τά gans είναι παρασκευή από τήν εκπαίδευσή μου στό KESHE Foundation _ Kf.