18 Οκτ 2016

Πλάσμα Κβαντικό Πεδίο Συνειδητότητας Keshe

Τό ΠΛΑΣΜΑ 

είναι, κατά τούς φυσικούς,
ή 4η κατάσταση τής ύλης. 
(Οί άλλες είναι 
ή στερεά, ή υγρή καί ή αέρια).


Τό πλάσμα αποτελείται από ελεύθερα κινούμενα ηλεκτρόνια 

καί ιόντα, δηλαδή 
θετικά φορτισμένα άτομα. 
Τό πλάσμα είναι μία ηλεκτρικά αγώγιμη μορφή αιθέριας ύλης, 
που αντιδρά σέ 
ηλεκτρικά & μαγνητικά πεδία.


Περισσότερο από τό 99% τού ορατού σύμπαντος, 

ή Γή, τά άστρα αλλά καί ή μεσοαστρική ύλη 
αποτελείται από κάποια μορφή πλάσματος.

Σύμφωνα μέ τόν Keshe, 


-KESHE Foundation _ Kf-

αυτά τά μικροσκοπικά μαγνητικά πεδία είναι 
τά πραγματικά θεμελιώδη σωματίδια 
που προέρχονται 
από τήν ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΟΥΠΑ.


Μέ άλλα λόγια, ή θεμελιώδης ύλη 

δέν είναι τό μικρότερο κομμάτι τής ύλης.

Αλλά, 

τό θεμέλιο τής ύλης είναι 
ενεργητικές συχνότητες που, 
όταν συνδυάζονται μέ άλλες παρόμοιες συχνότητες, 
δημιουργούν τίς νέες ενεργητικές συχνότητες που
εκδηλώνονται ώς φυσική ύλη.Σύμφωνα μέ τόν Κρύων τής Μαγνητικής Υπηρεσίας, 

ή ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΑΓΝΙΤΙΚΗ ΣΟΥΠΑ είναι αυτό που λέμε ΠΕΔΙΟ, ΘΕΟ.


_Απόσπασμα από Ανώτερη Επικοινωνία τού Κρύων μέσω τού Lee Carroll:

‘’ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 

είναι εκτός γραμμικότητας, οπότε οί φυσικοί τό ονομάζουν
κβαντικό ή σύγχρονη ταλάντωση ή διεμπλοκή.Τό Πεδίο είναι αγαθοεργό, είναι ενότητα καί αρμονική δόνηση. 
Όλοι σας μπορείτε νά συντονιστείτε μέ αυτό.

Αποτελείστε μέρος του. 

Όταν είσαστε κάπου καί συνηχείτε μέ ό,τι είναι γύρω σας, 
είσαστε μέσα στό Πεδίο.

Εάν εναρμονισθείτε μέ τήν συνείδησή σας μέ αυτό, 

ενεργοποιείτε τήν κυτταρική δομή σας 
καί ζείτε περισσότερο.

Ή εναρμόνιση μέ τό Πεδίο μέ τήν συνείδηση, 

τήν σωστή ώρα 
στό σωστό μέρος, πραγματικά 
προκαλεί αυτενεργό ίαση, συγχρονικότητα.

Καί αυτό συμβαίνει γιατί

όσοι εναρμονίζονται ολοκληρωτικά μέ τό Πεδίο 
μπορούν νά ελέγχουν τήν Φυσική.

Τώρα στήν Νέα αυτήν Ενέργεια που ζείτε, 

τό Πεδίο έχει αυξήσει τήν συνειδητότητά του καί 
σέ όλο καί περισσότερες γηραιές ψυχές 
ζητείται νά εναρμονιστούν καί 
νά συντονιστούν 
μέ τίς συχνότητες συνείδησης τού Πεδίου.

Ό,τι εκτεθεί στό Πεδίο δουλεύει.
Πολλοί όμως έχουν δοκιμάσει διάφορες τεχνικές, 

διαλογισμό, έχουν προσπαθήσει ξανά καί ξανά, 
πάνε εδώ κι εκεί καί δέν μπορούν νά βρούν τό ‘’γλυκό τους σημείο’’.

Δέν μπορούν νά πετύχουν νά εναρμονιστούν 

καί νά δονηθούν μέ τήν Δημιουργική Πηγή.

Αγαπητοί, 

τό Πεδίο δημιουργήθηκε γιά εσάς 
καί αυτό είναι σχεδιασμός
καί στήν τώρα Νέα Ενέργεια, 
κυριολεκτικά περιμένει σάν συνηχούσα συχνότητα, 
νά συντονισθεί μέ τήν δική σας συχνότητα 
καί τό ‘’γλυκό σας σημείο’’.Είναι έτοιμο νά ενεργοποιηθεί, 
έτοιμο νά σάς ενδυναμώσει 
διότι αποτελείτε μέρος τού Πεδίου’’...

………………………………………………………………..

Προσωπικό συμπέρασμα:
Τό ΠΛΑΣΜΑ 

φέρει την Κοσμική Γνώση τής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
καί όταν συνδεόμαστε, 
μέσω τής Συνείδησης, μέ τήν ΠΗΓΗ, 
μπορούμε νά επέμβουμε στήν φυσική (αυτοίαση, αντιγήρανση κλπ).

Οί μηχανισμοί έχουν στηθεί από 

τήν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΗΓΗ - τό ΠΕΔΙΟ, τόν, (λαϊκά), ΘΕΟ.

Τί έχουμε νά κάνουμε εμείς?

Νά αναπτύξουμε τήν ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ μας…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου