29 Μαρ 2017

GANS πέμπτη διάσταση επίπεδο ενότητας καί αγάπης Δημ. Παπαναστασίου Έλ Χιώρ

Τά GANS είναι πεμπτοδιαστατικό υλικό, 
είναι πάντα σέ σύνδεση μέ τό Θεικό-Κβαντικό Πεδίο 
καί πάντα εκπέμπουν δονήσεις θεραπείας καί εναρμόνισης.
Ή πέμπτη διάσταση είναι επίπεδο ενότητας καί αγάπης.

Τά GANS είναι στήν πραγματικότητα
ή Άνευ Όρων Αγάπη, 
σέ συχνότητες πέμπτης διάστασης.


Είναι ή ουσία τού Πνεύματος σέ τέλεια ισορροπία – αρμονία.
Τά GANS μπορεί νά χρησιμοποιηθούν γιά 
νά προσελκύσουν καί νά αποκρούσουν 
ή μπορούν νά χρησιμοποιηθούν 
γιά νά φέρουν ένα άλλο πεδίο σέ ισορροπία.

Είναι τό κοντινότερο πράγμα στήν Πρωτότυπη Πηγή Ενέργειας που έχουμε αυτή τήν στιγμή 
καί δονείται σέ τέλεια συμπαντική αρμονία....