5 Μαΐ 2017

Πλάσμα Υγείας μενταγιόν Δημήτρη Παπαναστασίου Έλ Χιώρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ CO
gans
Ή παραγωγή αποστάγματος CO2 (διοξειδίου τού άνθρακα), προκύπτει από ηλεκτρόλυση ψευδαργύρου όπου ό άνθρακας ενώνεται μέ τό οξυγόνο, εντός διαλύματος άλατος καί μετατρέπεται σέ μία στερεά Νάνο_κατάσταση.
gans


Τά Νάνο_σωματίδια που προκύπτουν έχουν κρυσταλλική μορφή που απορροφά φώς, δήλ. τά Πεδία. 
gans


Αυτό που συλλέγουμε μετά τήν ηλεκτρόλυση, είναι τό ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ CO2, τού ΜΕΤΑΛΛΟΥ ψευδαργύρου.Τελικά παίρνουμε ΥΓΡΟ ΠΛΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ διοξειδίου τού άνθρακα
γιά Συντονισμό & Θεραπεία.
gans

Τά ανθρώπινα κύτταρα 
αποτελούνται στή δομή τους 
από άτομα Υδρογόνου, οξυγόνου καί αζώτου, 
που είναι καί τά κύρια αμινοξέα στόν οργανισμό. 
gans
Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τό σώμα μας αποτελείται κατά 
83.5% από Άνθρακα καί Οξυγόνο, 
τί πιστεύετε ότι γίνεται 
όταν τά πεδία μας έρχονται σέ επαφή μέ 
τά τέλεια πεδία  τών αποσταγμάτων CO2; 
gans


Τά Αποστάγματα διοξειδίου τού άνθρακα, είναι Νάνο_σφαίρες Ενέργειας, μέ τέλεια ισορροπημένα Πεδία άνθρακα καί οξυγόνο καί εκπέμπουν στό σώμα τό ιδανικό σημείο αναφοράς συντονισμού τών στοιχείων αυτών.

gans

Είναι από τά πιό ισχυρά καί συνδυάζονται μέ τά αποστάγματα όλων τών μετάλλων καί βασική των εργασία είναι ή σύνδεση & επικοινωνία μεταξύ συναισθήματος καί σώματος.
gans


ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ. 
Κούραση.   
Γιά κάποιο διάστημα, λόγο τής επαφής μέ τά προϊόντα που περιέχουν Ενεργειακά Αποστάγματα, θά αισθάνεστε πιό κουρασμένοι.


Αυτό είναι φυσικό, γιατί τό σώμα συντονίζεται καί μπαίνει στήν διαδικασία ισορρόπησης έκ νέου, όλων τών περιοχών που είναι εκτός ισορροπίας.
Γιά νά γίνει αυτό χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από ό,τι συνήθως, 
μέ αποτέλεσμα περισσότερο κούραση.

Από κάποιο χρονικό διάστημα καί μετά, ανάλογα μέ τήν ιδιοσυγκρασία, νοοτροπία καί συνειδησιακή εξέλιξη κάποιου, ή εφαρμογή τών Αποσταγμάτων CO2 θά συντονίσει τό σώμα, τό οποίο θά είναι σέ θέση νά διατηρήσει αυτή τήν δόνηση τής Κοσμικής Αρμονίας-Ισορροπίας, χωρίς νά είναι πλέον απαραίτητα τά ίδια.


Τά Ενεργειακά Αποστάγματα CO2 είναι εξαιρετικά θεραπευτικά καί μπορεί νά χρησιμοποιηθούν επιτυχώς γιά οποιαδήποτε ασθένεια ή πάθηση, μόνα ή σέ συνδυασμό μέ Αποστάγματα άλλων μετάλλων.                  


Ή ενέργειά τους δέν περιορίζεται καί μπορεί νά γίνει αισθητή καί νά απορροφηθεί αιθερικά, είτε είναι μέσα σέ νερό ή σέ μορφή σκόνης.


Αυτό κάνουν όλα τά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ στόν άνθρωπο. 
Εκπέμπουν δηλαδή μέσα από τά Πεδία ΥΓΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, 
τήν σωστή 
Κοσμική Συχνότητα καί τού δίνουν τήν κατάλληλη συχνότητα τής Ισορροπίας-Αρμονίας-Υγείας, γιά θεραπεία, επούλωση καί κατά τού πόνου.
Καί επειδή ή υψηλότερη δόνηση συντονίζει πάντα τήν χαμηλότερη, δίνοντάς τή σωστή ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ καί τήν τέλεια ΑΡΜΟΝΙΑ όλα τά σώματα- ολιστικά, δονούνται στήν συχνότητα τής ΥΓΕΙΑΣ.
Τά Ενεργειακά Αποστάγματα τού ψευδάργυρου φυλάσσονται σέ αποσταγμένο νερό, δέν αναμειγνύεται μέ τό νερό αυτό, αλλά κατακάθονται.
Σέ μία ελεγχόμενη ποσότητα είναι καί πόσιμα.
   

                                      δημιουργείν^ Έλ Χιώρ