3 Μαΐ 2017

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Δημήτρη Παπαναστασίου

είναι αποτέλεσμα ηλεκτρόλυσης μέσα σέ καθαρό θαλασσινό νερό. Στό δοχείο ηλεκτρόλυσης βάζουμε πάντα από τήν μία πλευρά μία πλάκα Νάνο-επικαλυμμένου χαλκού καί στήν άλλη πλευρά κάποιο άλλο μέταλλο, από τό οποίο θέλουμε νά λάβουμε τά Αποστάγματά του.

θεραπεία υγεία συντονισμος Διοχετεύουμε τάση συνεχούς ρεύματος 1,5v, μέ τόν έναν πόλο πάνω στόν Νάνο-επικαλυμμένο χαλκό καί τόν άλλον πόλο στό άλλο μέταλλο.
Είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, όπου μπορεί νά χρειαστεί καί μήνες γιά νά λάβουμε αποστάγματα...                                            
Αυτό που συλλέγουμε μετά τήν ηλεκτρόλυση, είναι τό ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ τού ΜΕΤΑΛΛΟΥ.              
Είναι σωματίδια σέ στερεή κατάσταση Νάνο, δηλ. σέ μέγεθος ατόμου καί ακτινοβολούν ενέργεια, υπό μορφή δονήσεων -Hrz καί ηλεκτρισμό.
Είναι Νάνο-σωματίδια. Καί Νάνο-σωματίδια είναι ή δομή μεμονωμένων ατόμων, τών πρωτογενών-αρχικών συστατικών ενός στοιχείου. Π.χ ψευδάργυρου, χαλκού, σιδήρου, τιτάνιου, ασημιού, χρυσού κ.α.                                                        
Έχουν κρυσταλλική μορφή που απορροφά φώς. Δηλ.Τά Πεδία. Φέρουν Ενέργεια Πλάσματος τήν οποία καί αποθηκεύουν καί εκπέμπουν.                                                                                              
Τά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ είναι ΥΓΡO ΠΛΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ καί εκπροσωπούν τήν τέλεια ΑΡΜΟΝΙΑ ενός στοιχείου, τήν “Τέλεια Γνώση” καί παρέχουν στό σώμα τό σημείο αναφοράς. Ρυθμίζουν δηλαδή τό σώμα, εκπέμποντας τήν ιδανική ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ στήν οποία πρέπει νά δονείται γιά νά έχει ΑΡΜΟΝΙΑ & ΥΓΕΙΑ.                                                                     
Γιά νά γίνει πιό κατανοητό τό πώς αυτά λειτουργούν ώς σημείο αναφοράς γιά τό σώμα, φέρουμε τό παράδειγμα τής μουσικής ατονίας.                                             
Κάποιος τραγουδά φάλτσα, άτονα. Αυτό είναι μία ανισορροπία στά πεδία του καί γιά νά τό διορθώσουμε τού παρέχουμε ένα σημείο αναφοράς. Παίζουμε δηλ. τήν νότα, ώστε ό τραγουδιστής νά έχει σημείο αναφοράς τήν νότα γιά νά ‘’πατήσει’’, ώστε νά προσαρμόσει τήν φωνή του στό τραγούδι.                                                      
Αυτό κάνουν καί τά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ στόν άνθρωπο. Εκπέμπουν μέσα από τά Πεδία ΥΓΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, τήν σωστή Κοσμική Δόνηση καί τού δίνουν τήν Συχνότητα τής Ισορροπίας-Αρμονίας & Υγείας, που είναι ή κατάλληλη νά δονηθεί.   
Έτσι λειτουργούν καί ή ουσίες τής ομοιοπαθητικής.          
Ώς αιθερικό υλικό, νά γίνει σαφές ότι, ή πρόθεση παίζει καθοριστικό ρόλο στήν αποτελεσματικότητα τών εργαλείων τού Πλάσματος.

θεραπεία υγεία συντονισμος
Τά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ χρησιμοποιούνται γιά νά Εξισορροπήσουν & Συντονίσουν άλλα παρόμοια πεδία. Καί επειδή ή υψηλότερη δόνηση συντονίζει πάντα τήν χαμηλότερη, όλα τά σώματά μας δονούνται στήν τέλεια συχνότητα.Δέν είναι τά ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ που βλέπουμε, αλλά ή εφαρμογή τών Πεδίων που δημιουργούν τά ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ που βλέπουμε. Αυτός είναι ό λόγος που χρησιμοποιούνται στήν Φυσική Πλάσματος. Γιά τά Πεδία τους.

Τό πεδίο πλάσματος μεταφέρεται μέσα σε νερό που περιέχονται

Τά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ είναι πεμπτοδιαστατικό υλικό. Είναι ή ουσία τού Πνεύματος σέ τέλεια Ισορροπία & Αρμονία. Είναι πάντα σέ σύνδεση μέ τό Θεϊκό-Κβαντικό Πεδίο καί πάντα εκπέμπουν δονήσεις Θεραπείας καί Εναρμόνισης. Είναι τό κοντινότερο πράγμα στήν Πρωτότυπη Πηγή Ενέργειας που έχουμε αυτή τήν στιγμή καί δονείται σέ τέλεια ισορροπημένη συχνότητα.                                                           
Φυλάσσονται σέ αποσταγμένο νερό, δέν αναμειγνύεται μέ αυτό αλλά κατακάθονται.                                         
Σέ μία ελεγχόμενη ποσότητα μέσα σέ αποσταγμένο νερό, είναι καί πόσιμα. Το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σέ επιδέσμους τραύματος ή ώς ψεκασμός.
                     
Οί εφαρμογές τών Ενεργειακών Αποσταγμάτων λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά καί είναι:                            
Ενεργοποιημένο πόσιμο νερό, κολλύρια, κοσμήματα, επιθέματα, μαξιλάρια υγείας κ.α. γιά τούς λάτρεις τής επιστήμης, γιά εκείνους που αναζητούν φυσικούς τρόπους γιά Επούλωση, Θεραπεία, Υγεία καί μή πόνο.                     
Τά Ενεργειακά Αποστάγματα είναι ενεργά επ΄αόριστον καί μπορεί νά χρησιμοποιηθούν γιά θεραπεία, Επούλωση, κατά τού πόνου, γιά τροφοδότηση συσκευών πλάσματος,  κατασκευή μπαταρίας-γεννήτριας κ.α. εφαρμογές που δέν έχουν ακόμα γειωθεί…

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ                          *Κούραση.                                                  
Όταν έρθετε σέ επαφή μέ προϊόντα που περιέχουν Ενεργειακά Αποστάγματα, θά αισθάνεστε πιό κουρασμένοι. Αυτό είναι φυσικό, γιατί τό σώμα συντονίζεται καί μπαίνει στήν διαδικασία ισορρόπησης έκ νέου, όλων τών περιοχών που είναι εκτός ισορροπίας. Καί γιά νά γίνει αυτό χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από ό,τι συνήθως, μέ αποτέλεσμα περισσότερο κούραση.                       Συναισθηματικότητα.                                        
Γιά τά Ενεργειακά Αποστάγματα που περιέχουν ZnO (οξείδιο τού ψευδαργύρου), ή διαδικασία είναι ή ίδια. Άν τό επίπεδο συναισθηματικής ανοχής σας είναι χαμηλό, τότε θά υπάρξει εκνευρισμός ή συναισθηματική ένταση, μέχρι νά γίνει ή νέα συναισθηματική ισορροπία καί ανάπτυξη.  Αυτό είναι γνωστό στίς ολιστικές θεραπείες ώς θεραπευτική κρίση.
Πρέπει νά γίνει απόλυτα κατανοητό ότι όλες οί σωματικές παθήσεις είναι ανταπόκριση τού σώματος στό συναίσθημα.   Ή ψυχική διάθεση σωματοποιείται. Συναισθήματα απογοήτευσης, ανησυχίας, θυμού ή φόβου, δημιουργούν όγκους, όζους, φλεγμονές, παράσιτα, μύκητες, πολύποδες, πρηξίματα στά έντερα. Τά πάντα. Ακόμα καί ατυχήματα…   
                                             
Γιά νά θεραπεύσουμε οποιαδήποτε ασθένεια καί φυσική κατάσταση, πρέπει πρώτα νά εξισορροπήσει τό συναισθηματικό κέντρο. Πρέπει νά διαγραφεί ό ψυχολογικός λόγος που δημιουργεί φυσική ανισορροπία. Όλες οί ασθένειες περιγράφονται ώς ψυχοσωματικές. Δηλαδή κάθε ασθένεια εκδηλώνεται μέ σωματικά καί ψυχικά (συναισθηματικά) συμπτώματα. Υπάρχει μία ιεραρχική σχέση μεταξύ τών δύο πεδίων:                                                     
Τό νοητικό μέρος (νούς) επιβάλλεται στό φυσικό (σώμα). Είναι αναγκαίο νά αντιμετωπιστεί τό συναισθηματικό κέντρο, συγχρόνως μέ τά σωματικά συμπτώματα. Αυτά που ό δικός μας πυρηνικός φυσικός, Γ. Γκιόλβας, τήν δεκαετία τού ’60, ανακάλυψε καί ονόμασε, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, τό 2010 περίπου ό Keshe ξανά-ανακάλυψε καί ονόμασε Gans -αέρια κατάσταση ύλης. 
Διεθνώς θα τά βρείτε ώς Gans.

ό κατασκευαστής Έλ Χιώρ Μός Ίχαρ