21 Μαΐ 2018

Πέτρα θεραπείας Sibin αποποίηση ευθύνης


Αυτός ο ιστότοπος προάγει θέματα ευεξίας

μόνο με πληροφοριακό, ενημερωτικό τρόπο και με πληροφορίες γενικής φύσης

οι οποίες δεν είναι συγκεκριμένες για το κάθε αναγνώστη.                             

Σκοπό έχει μόνο να βοηθήσει τους αναγνώστες στην ενημέρωση σε θέματα υγείας και ευεξίας. 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με την εφαρμογή οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται εδώ.                                       
Τίποτα σε αυτό το site δε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως προσωπική συμβουλή ή διάγνωση.
Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αποτέλεσμα προσωπικής μου έρευνας, σε πολλά κινέζικα sites
Αυτές οι πληροφορίες δε καλύπτουν όλες τις πιθανές χρήσεις, ενέργειες, προφυλάξεις, παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις φαρμάκων ή ιατρικές διαδικασίες.                                                         Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο δε πρέπει να θεωρούνται πλήρεις και δε καλύπτουν όλες τις ασθένειες, τις φυσικές καταστάσεις ή τη θεραπεία τους.
Εάν είστε σε σοβαρή ιατρική κατάσταση ή υπό φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν αρχίσετε οποιαδήποτε θεραπεία με πέτρες.                                                       
Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι αρμόδιος σε ιατρικές θεραπείες. Συμβουλευτείτε κάποιον επαγγελματία υγείας προτού υιοθετήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις προτάσεις. Οποιαδήποτε θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή για τη πάθησή σας, θα πρέπει να δίδεται από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.                                    
Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. 
Ο συντάκτης δεν εγγυάται τη ποιότητα, την ακρίβεια, τη πληρότητα, οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο.                                                
Οι πληροφορίες σε αυτό παρέχονται με βάση "ως έχει".
Ο συντάκτης και εκδότης δε κάνει καμία παρατήρηση και δε δίδει καμία εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες.                                                        
Αυτό το άρθρο ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα λόγο αυτόματης μετάφρασης της google από τα κινέζικα.

Ο συντάκτης και γράφων αποποιείται κάθε ευθύνη και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, τραυματισμούς, απώλειες, δαπάνες (συλλογικά γνωστές ως "Ζημίες", ανεξάρτητα από τη φύση τους, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη κακή χρήση του άρθρου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό, αν τέτοιες ζημίες προκύπτουν σε σύμβαση, αδικοπραξία, αμέλεια, δικαιοσύνη, νομιμότητα ή με οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου